Posts

Showing posts from December, 2013

Hoolekogu laiendatud koosoleku kutse

Lugupeetud esindajad!
11.detsembril kell 18.00 toimub Pelgulinna Gümnaasiumi auditooriumis laiendatud hoolekogu kokkutulemine.
1.Arutleme Tallinna koolivõrgu teemadel ja Pelgulinna Gümnaasiumi võimalikest väljavaadetest hariduse omandamise kohana Tallinnas ja Pelgulinnas. Pelgulinna Gümnaasiumis on 900 õpilast, järgmisel aastal määratakse arvatavasti taas umbes 100 esimese klassi last, ehk neli klassi ja traditsiooniliselt avame ka gümnaasiumi 10 klassi tervikliku lennuna 70 õpilasega. Ülejäänud piirkonna koolid on alatäituvusega või erivajadustega. Millist kooli on vaja Pelgulinnas elavatele lastele? Eelnevaks lugemiseks: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4010/2201/3036/1110120622.attachment.pdf 2.Suvel tuleb laulu-ja tantsupidu. Räägime sellest, millised rühmad saavad ja millised ei saa.
Palun igast klassist ühte või kahte lastevanemate esindajat osalema laiendatud hoolekogusse. Laiendatud hoolekogu eemärk on kaasata laiemat hulka pelgulinlasi kaasa mõtlema kohaliku ha…

Jõulunädal koolis

Image
16. detsember 3-.4. tund laat kogu koolile koridorides

17.detsember 11:00-12:00 Jõulukontsert 1.-6. klass

18. detsember 1.-3. klass Väike Nõid etendus Solarise Keskuses

19. detsember 11:00 Segakoori ja lastekoori jõulukontsert, publikuks 7.-12. klass, õpetajad
12:30 jõululõuna praegustele ja endistele töötajatele õpetajate toas
14:00-17:00 Päkapikudisko aulas 1.-6. klass

20. detsember 10:00-12:00 Jõuluetendus ja jõuluvana 1.-4. klass
5.-12. klasside jõuluhommikud klassi ja klassijuhatajaga


KAUNIST JA RAHULIKKU JÕULUAEGA KÕIGILE!

11.-12. klassile loeng õppimisvõimalustest Soomes

9:00-10:00 toimub loeng 4.12.13 gümnaasiumile, mis puudutab õppimisvõimalust Soomes, Espoos
http://www.laurea.fi/en

Laurea Rakenduskõrgkool
Laureaon üksSoome suurimaidkõrgkoole.
Laureason kokkuligi 8 000üliõpilast, kellest ca650  on välismaalased.
 Laija mitmekülgne koolitus sisaldab viitingliskeelset õppekava: Security Management – Bachelor of Business AdministrationRestaurant entrepreneurship - Bachelor of Hospitality ManagementBusiness Information Technology - Bachelor of Business AdministrationNursing - Bachelor of Health CareBusiness Management (program focusing on entrepreneurship) - Bachelor of Business Administration