Posts

Showing posts from 2014

Matemaatika aasta koolitused õpetajatele

Image
Täna antakse avapauk matemaatika aasta koolitustele koostöös Tallinna Ülikoolist innovaatori ja metoodiku Jüri ja Marina Kurvitsa kaasabil.

Projektis osalevad kõikide Põhja-Tallinna koolide matemaatikaõpetajad ja Pelgulinna Gümnaasiumist ka algklasside õpetajad. Teemadeks on muutunud õppimine ja õpetamine, matemaatika huvitavaks tegemine ja kaasaegsed õpimeetoode.
16. detsember külalised Jaapanist

Image
Meie kooli jõulutralli ja arvutiklasse külastab 16. detsembril Jaapani delegatsioon. Kuna tegemist on tehnikahuvilistega, siis tulevad nad uurima kuidas meie kool kasutab oma igapäeva elus ja toimimises nutivahendeid, roboteid jne.

Kuna külalised astuvad läbi ka jõululaadalt, siis mõned Jaapani keelsed sõnad:

Konichiwa (hääldus konnichiwa) - tere
Arigato - aitäh

Siin aga on Tokyos asuva kooli jõulukuuse istutamine ja ehtimine. Kui sa täpsemalt vaatad, siis näed, et kuusk on ehitud meie lipu värvidesse. Kuuse kinkis Tokyos asuvale koolile meie enda president Toomas-Hendrik Ilves.

Tundub, et meil on Jaapaniga enam seost kui me arvatatagi oskasime.Jõulunädal

15. detsember - klasside ja koridori kaunistamine
16. detsember
·JÕULULAAT kogu koolile – toimub vahetundidel kell 8.45 – 13.10, koristatud peab olema kella 14.00-ks. Iga klass müüb oma ukse taga, kellel koduklassi ei ole, siis selle kl.juhataja lepib õp.Karmeniga kokku, kus müüa saab.
·Kooli näiteringi etendus aulas kell 10.00 lasteaedadele ja 2.-4.klassile. 17. detsember

·1.klassid – jõulupidu aulas 9.00 – 11.00, tunniplaanijärgseid tunde ei toimu. Päkapikudisko aulas 12.00 – 14.00. ·2.-4.klassid – toimub 1.–4. tund. Päkapikudisko aulas 12.00 – 14.00.
·5.-6.klassid – toimub 1.–3. tund. Kooli näiteringi etendus aulas kell 11.00 – 11.50. Päkapikudisko aulas 12.00 – 14.00.
·7.klassid – tunniplaanijärgne koolipäev, kooli näiteringi etendus aulas kell 11.00 – 11.50, jätkuvad tunnid.
·8.-12.klassid – tunniplaanijärgne koolipäev.
·4A teater, nendel tunde ei toimu.

18. detsember - klassiüritused
Teatrikülastus Kuldne Lurich (5.-7. klasside huvilised)
18:00 Gümnaasiumi jõulupidu

19. detsember

·1.-4.klassi…

Laiendatud hoolekogu kohtumine

Pelgulinna Gümnaasiumi laiendatud hoolekogu koosolek toimub 24. novembril kell 18.00 auditooriumis. Teemaks: 1.Varasemalt aruteluks olnud gümnaasiumi maja arengute kokkuvõte ja riigigümnaasiumi Collegium Estonicumi loomisest. 2.Vägivallajuhtumi korral käitumisest ja kriisiplaani avalikust osast. Igast klassist on oodatud lastevanemate esindaja osalemaks laiendatud hoolekogu koosolekul.
Lugupidamisega
Toomas Loo Pelgulinna Gümnaasiumi hoolekogu esimees

II veerandi tegemised

4. november kell 11:50 Pöff tutvustus auditooriumis
4.-6. november pildistamine, info klassijuhatajalt
10.-14. november Hariduslike mängude mängimise nädal
11.-13. novembril koolimeeskonna esindus Innove koolijuhtide koolitusel Rootsis
18.-19. november Pelgulinna Digipöörde jt. Saaremaa Ühisgümnaasiumi külastus
20. november Töövajupäev
24.-28. november Kunsti ja matemaatika teemanädal. Info: http://pg-algklassid.blogspot.com/

1. detsember Etendus Aardejaht 1.-4. klassile saalis
4. detsember Pelgulinna Digipöörde meeskonna esitlus Tallinna Laululava all
18. detsember teatrikülastus Kuldne Lurich (5.-7. klasside huvilised)
18. detsember Gümnaasiumi jõulupidu

Külalised:
24.10 Hispaania ajakirjanik ja Kehalise kasvatuse ainesekstioon
30.10 meid külastab Kuresaare Ühisgümnaasium digipöörde meeskond
30.-31. oktoober Tallinna Haridusameti koolitus auditooriumis
Praktikandid 5. klasside juures
14.11 Jaapani delegatsioon
25.11 külalised Soomest

I veerandi tegemised

Teade:

Lastevaneamte üldkoosolek toimub sel õppeaastal 6. oktoobril kell 18.00 kooli aulas.
Teemaks:

1. Lastevanematelt raha kogumise tagamaadest üldhariduskoolides
2. Õpilaste osalusest Pelgulinna Gümnaasiumi "Digipöörde" projektis

3. Matemaatika aasta Põhja-Tallinnas
4. GeniUS! Talliinn
......................
Külalised: Ukraina TV üks 2.09Tallinna Ülikooli haridustehnoloogide magistriõpe 5.09Ajaleht Pealinn 10.09Hitsa ja Sennet grupp (HEV) 17.09Informaatika ainesektsioon 22.09TLÜ Koolijuhtide täiendkoolitus 24.09Kunstiõpetajate ainesektsioon 24.09TLÜ ja Mart Laanpere, Digipöörde projekt 26.09Erinevad haridusametid Eestist 10.10TLÜ magistrandid klassiõpetajad (praktika) - erinevatel aegadel ............................
Üritused/tegevused:
SEPTEMBER Algklasside õpetajatele nutivahendite koolitused: 9.09 ja 16.09 1. klasside vanemate koosolek 9.09 Tegevust alustavad kodutütred ja noorkotkad. Gümnaasiumi valikainete valimise päev 10.09 Stuudiumi päevikuhalduse ja õpisüsteemi koolitus juht…

1. september 2014

Image
Tere kool!

Aktuste ajad:
1. september
kell 10:00 2.-11. klass kooli sisehoovis (kogunemine 9:45 klassiruumis, mille kohta leiate info kooli ukselt/garderoobis)kell 12:00 1. ja 12. klass aulas

Digipöörde meeskond koolitumas

Image

Juunis toimuvad kohtumised

Image
Pidustused:
Lõpuaktused toimuvad 21. juunil:
9. klass - 12:00
12. klass - 17:00

Vastuvõttu ja dokumente puudutav info:

Esimeste klasside lastevanemate koosolek toimub 18. juunil kell 18:00

Vastuvõtt I ja X klassi: kliki siia
Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis kuni 27. juunini kell 15:00

Kooli meditsiinikabinet on avatud kuni 20. juunini igal tööpäeval alates kella 10.00-st.
Dokumentide saamiseks helistada ette 562 566 39.
Jelena Arefjeva

Kiidame õpetajaid!

Image
Väike eel-pilguheit meie tagasisde ankeetide tulemustele: sellel õppeaastal õpilaste lemmikud on siin. Mida suuremalt nimi, seda enam fänne.Lemmikõpetaja omadused:
• Tunnid on põnevad ja kohandatud kõikidele sobivaks
• On abivalmis ja ei anna ülejõu käivaid ülesandeid, laseb kodus töötada
• Toob tundi sisse lahedaid teemasid
• Ta on hea ja sõbralik
• Ta teeb oma tööd korralikult ja hästi
• On sümpaatne
• Võtab asja rahulikult, laseb asju järgi teha kui vaja
• On alati positiivne
• Teeb asja selgeks – nii heaga kui halvaga
• On tore ja teeb tunnid huvitavaks
• Kasutab interaktiivseid ja kaasavaid metoodikaid, diskussiooni
• Oskab leida erinevaid vaatenurki erinevatele küsimustele ja probleemidele
• Arendab silmaringi ja laseb meil proovida erinevaid tegevusi (kunst)
• Tema hindamissüsteem on mõistlik
• On olemas, kui vajan teda
• Ta teeb nalja
• Temast saab kergesti aru
• On põhjalik
• Hindab õpilasesõbralikult ehk meie „kasuks“
• Tema tunnis ei ole igav
• Räägib elulistest asjadest
• Ann…

Osaleme Digipöörde projektis

Image
Häid uudiseid muudkui tuleb - meie kool valiti 43 hulgast osalema Digipöörde projekti. Koolimeeskond: Tõnu Piibur, Reet Mõlder, Kaire Kukk, Petri Asperk, Kadrian Hiie ja Heidi Tark. http://digipoore.ee/pilootkoolid/

Mis on Digipööre?
Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskus ning tehnoloogiaettevõte Samsung toetavad Eesti koolide üleminekut personaalsete nutiseadmete laiapõhjalisele rakendamisele õppetöös, nii nagu seda näeb ette Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014 – 2020. Tänavu maikuus valitakse avaliku konkursi teel välja 8 pilootkooli, mis saavad võimaluse osaleda viis kuud kestvas tasuta koolitus- ja nõustamisprogrammis.


Artikkel Õpetajate lehes
http://opleht.ee/16138-digipoore-peaks-valla-paastma-digioppimise/

Laiendatud hoolekogu kokkusaamine

Tere!
Ootame igast klassist ühte või mitut esindajat laiendatud hoolekogu selle aasta kokkuvõtte koosolekule Laiendatud hoolekogu koosolek toimub 4.juunil kell 18.00 auditooriumis
Teemad: 1.2014/2015 õppeaastal jätkab Pelgulinna Gümnaasium ühes vahetuses ja ühes majas. 2.Kujundava hindamise põhimõtted ja erinevus numbritega mõõdetavast hindamisest.
Hoolekogu esimees Toomas Loo
Lisaks vaata: tagasiside kompleksuuring http://www.pelgulinna.tln.edu.ee/peaveeb4/index.php/oppetoeoe/toeoetulemuste-ja-uelesannete-taeitmise-analueues

Maikuus toimumas

7. mail testivad 8.-9. klasside esindajad ennast PISA testis
Algasid 12. klasside lõpueksamid ja riigieksamid:)
Loomulikult osalevad teised klassid tasemetööde rallis.

7. mai toimuvad ka Saksa keele kevadpäevad 7mendale klassile raamatukogus

8. mail Algklasside kevadkontsert 18:00

9. mail külastas kooli Singapuri ja Helsingi esindajad - teemaks IT kasutus, robootika ja koostöö

17.-18. mai koolinoorte rahvatantsu festival Haapsalus

26. mai Uurimustööde kaitsmine, gümnaasium
27.-19. mai Koolieksami voorud 12. klassile

Maikuus toimub kindalasti ka palju enam väljasõite ja erinevate kohtade ja asutuste külastusi - täpne info klassijuhatajalt.

Juuni alguse sisustate koos klassijuhatajaga ning toimuvad aktused ja saate ka tunnistused!

Esimeste klasside lastevanemate koosolek toimub 18. juunil kell 18:00

Lõpuaktused toimuvad 21. juunil:
9. klass - 12:00
12. klass - 17:00

Üritused aprillis

10. aprill Vabalava
11. aprill külastab kooli Leedu direktorite delegatsioon, teemaks kooli IT kasutus

16. aprill toimub põhikooli eesti keele proovieksam
17. aprilli proovieksam toimub matemaatika proovieksam 12. klassile.

Esmaspäeval 21.04. toimus loomaaias orenteerumise päev.
Samal päeval külastas Pelgulinna Gümnaaisumi Savilla Banister Ameerikast ja rääkis meie gümnaaisumiga mobiilsete tehnoloogiate kasutamisest kui ka elust Ameerikast ja erinevatest ametitest.

Kolmapäeval, 23.04 kell 10.45 toimub aulas eilse loomaaias toimunud maastikumängu autasustamine. Palun kõikidel kolmandat tundi lõpetavatel õpetajatel tulla kools õpilastega (6.-9. klass) autasustamisele. Autasustamise viib läbi loodusainete õppetool.

Hoiame meie kunstnikele pöialt!
Kunsti lõputööde kaitsmised: 23-24. aprill

25. aprillil kell 10.00 on auditooriumis lõpukella aktus, kus osalevad 9.-12. klassid ja 1. klassid ja õpetajad. Abiturientidel on sel päeval kaks nende poolt valitud ainetundi ja peale lõpukella akt…

Lõputööde näitus

Image

Film üle 16 aastastele:)

Image
1. aprill toob koolimajja tavapärasest rohkem nalja.

Kutsume Sind vaatama populaarse noore koomiku Seth Rogeni kirjutatud üle võlli komöödiat, mis toob kokku värvika seltskonna noori staare. Film on keelatud alla 16-aastastele.

Info Kristin Reiljan

Moeshow 4. aprill

Image
Olete kõik oodatud Pelgulinna Gümnaasiumi moeshowle!
Kohapeal saate kohvikust endale süüa-juua muretseda, kaunitele kollektsioonidele pilgu peale heita ning esinejaid nautida.

PILET
Eelmüügist 2.-
Kohapealt 3.-

W.I.F.I. ehk What Is Fashion Illusion

„Illusioon ehk eksitaju ehk meelepete on tegeliku objekti moonutatud tajumine või ka kujutamine. Nii nimetatakse ka alusetuid lootusi või täitumatuid unistusi, mida ekslikult peetakse juba teostunuks, samuti silmapetteid ja üleloomulikke nägemusi või imesid, mida näivad teostavat mustkunstnikud.“
Oma riiete, aksessuaaride ning meigiga varjame tihti enda tõelist olemust, enda hirme ning vigu. Me kujundame teiste inimeste arvamust endast teadlikult, valides päeva alguses riided, mis näitavad meie ükskõiksust või kinnisideid, rõõmsat meelt või kurbust, varjavad osasid meie kehadest, millega me rahul ei ole või rõhutavad neid, millega oleme. Nii loob igaüks meist illusiooni, kaitsekilbi teiste pilgu eest.
Moe illusiooni kohtame ka…

Vastuvõtt X klassi plakatid

Image

Eesti Vabariigi 96. aastapäeva tähistamine

Image
21. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi Aastapäeva militaarses võtmes.

Erinevatel aegadel toimuvad kõikidele klassidele töötoad: Relvanäitus; Noorkotkaste tutvustus
Üleelamiskursuse töötuba võimlas; Esmaabi ja kodutütred; Laskesimulaator.

Tegevusi viib läbi Kaitseliidu Tallinna Malev.

Täpsem info klassijuhatajalt milliste tundide ajal teie klass töötubades ringi liigub.
1.-5. klassil on kaks esimest õppetundi.
6.-9. klassil on kolm esimest õppetundi ja siis töötubadesse
10.-12. klassil on neli õppetundi.

Klass liigub ainult koos klassijuhatajaga.

Sööklas pakutakse sel päeval sõdurisuppi. Kaitseliidu veeb: http://www.kaitseliit.ee/

Üleskutse: Moeshow

Kõik klassid moeshowle osalema oma kollektsiooniga! Võib teha ka nii, et igast lennust on miinimum üks kollektsioon - lennuvaheline esinduskollektsioon.
Vanusekategooriad osalemises on 5.-8. klass ning 9.-12. klass. Huvilistele toimub infotund 17. veebruaril peale neljandat tundi õpetajate toas.
Info: Kirke Kalamats 10. K

Vaade ühest mineviku üritusest:


Avatud vastuvõtt Pelgulinna Gümnaasiumisse

Image
Kutse: Avatud uste päev I klassi astujatele toimub 21. jaanuar kell 11:00.
Kogunemine garderoobis 10:45, üleriided jäetakse garderoobi.
Ootame kõiki huvilisi.

Vastuvõtt I ja X klassi: kliki siia

Kehalise kasvatuse tunnid

Image

17. jaanuar Teatribuss külas

Image

Ühine kinokülastus

14. jaanuaril lähevad 6-12 klassi õpilased vaatama filmi Dinosauruse radadel (3D).
Seanss algab kell 14.00.


Kes kinoüritusel ei osale, need on tavalistes ainetundides.


Info Anna Perova-lt


Eesti film ja eesti kunstid

Kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 12 tuleb oma animafilmiloomingut tutvustama vilistlane Pärtel Tall. Kohtumine on 5. 6 ja 7. kunstiklassi õpilastele. 
Kavas: Liivamees, Porgand!, Teatriporgand, Porgand suvitab, Väike Kõrbeorel. 


Teisipäeval, 4. veebruaril kell 10 esitleb Jaak Lõhmus auditooriumis Dorian Supini filme Arvo Pärdist: katkend dok filmist  "24 prelüüdi ühele fuugale" ja muusikafilm "Sinu nimi". 
Seanss on meie ja Kopli Kunstigümnaasiumi 11 ja 12 klasside õpilastele. 


Kohtumisi toetab Tallinna Haridusamet
Kooli poolt korraldab Tiiu Esnar