Posts

Showing posts from September, 2014

I veerandi tegemised

Teade:

Lastevaneamte üldkoosolek toimub sel õppeaastal 6. oktoobril kell 18.00 kooli aulas.
Teemaks:

1. Lastevanematelt raha kogumise tagamaadest üldhariduskoolides
2. Õpilaste osalusest Pelgulinna Gümnaasiumi "Digipöörde" projektis

3. Matemaatika aasta Põhja-Tallinnas
4. GeniUS! Talliinn
......................
Külalised: Ukraina TV üks 2.09Tallinna Ülikooli haridustehnoloogide magistriõpe 5.09Ajaleht Pealinn 10.09Hitsa ja Sennet grupp (HEV) 17.09Informaatika ainesektsioon 22.09TLÜ Koolijuhtide täiendkoolitus 24.09Kunstiõpetajate ainesektsioon 24.09TLÜ ja Mart Laanpere, Digipöörde projekt 26.09Erinevad haridusametid Eestist 10.10TLÜ magistrandid klassiõpetajad (praktika) - erinevatel aegadel ............................
Üritused/tegevused:
SEPTEMBER Algklasside õpetajatele nutivahendite koolitused: 9.09 ja 16.09 1. klasside vanemate koosolek 9.09 Tegevust alustavad kodutütred ja noorkotkad. Gümnaasiumi valikainete valimise päev 10.09 Stuudiumi päevikuhalduse ja õpisüsteemi koolitus juht…