Posts

Showing posts from November, 2016

Metsakutsu üllatuskontsert

Image
Eelmisel reedel, 25. novembril, toimus lõimingupäevade viimane päev, mille vahele mahtus ka kooli vilistlase Rainer Olbri ehk Metsakutsu üllatuskontsert koolinoortele. Nimelt oli üllatus avapauguks artisti äsjailmunud albumile "Kuhu koer on maetud", mida noortele esitleti. Esineja jagas ka häid mõtteid enda kooliajast ning motiveeris noori koolis käima ja rohkem haridusele mõtlema.Lisaks kontserdile tehti ka üks suurimasid "mannequin challenge". Millega tegu? Seda saate vaadata ja lugeda siit.
Pilte antud üritusest saate näha siit
Kellel on huvi Metsakutsu "Kuhu koer on maetud" albumi soetamise vastu, siis pöörduda huvijuht Eriku poole  (2. korrus / õpetajate tuba või erik.kuldkepp@pelgulinna.edu.ee ).

PG Õpilasesindusel on uus president.

Image
Viimasel kalendrikuul on toimunud palju tuliseid sündmusi poliitilisel maastikul. Koostatakse uusi valitsusi ja mitu riiki on leidnud endale uued presidendid. Selle nädala kolmapäeval, 23. novembril valiti  ka Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesindusele uus president, kelleks sai 9AK õpilane Heliise Tamm. Lisaks selgus ka asepresident, kelleks on Elisabeth Kuning 9BK.

Valimised olid väga pingelised kuna esindatud oli kaks väga tugevat kandidaati. Enne valimisi toimusid ettekanded, kus kumbki osapool esitas oma visioon ja ettepanekud ÕE tööst. Ettekannete põhjal oli võimalik õpilasesinduse liikmetel teha oma valik.

Õpilasesinduse presidendi esimene ülesanne on moodustada ÕE juhatus, kes toimiks ühtse meeskonnana ja vastutaks erinevate valdkondade eest, mille tulemusena saaksid teised õpilased oma ideede ja mõtetega nende poole pöörduda.

Palju õnne ja jõudu tööle uuele ÕE presidendile ja asepresidendile!


Põhja-Tallinna noorte ümarlaud

Image
Põhja-Tallinna linnaosas alustas tegevust Põhja-Tallinna noorte ümarlaud, mille eesmärk kaasata kohaliku piirkonna noori linnaosa otsustusprotsessidesse. Lisaks tõstab ümarlaud noorte aktiivsust ja oma kodukoha noortesõbralikumaks muutumisel. Esimesel kohtumisel olid esindatud pea kõik Põhja-Tallinna koolid, kelle hulgas olid ka neli Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesinduse noort. Ümarlaual tegi linnaosavanem Raimond Kaljulaid ülevaatliku tutvustuse linnaosavalitsuse tööst, millele järgnes üksteisega tutvumine,  ümarlaua loomisdokumendi allkirjastamine ja suupistete söömine. Ümarlaud hakkab toimuma iga kuu ühel teisipäeval.

Rohkem noorte ümarlaua pildid leiate siit.

Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesindus otsib uut presidenti

Image
Kui oled 6.-12. klassi õpilane, tahad osaleda õpilasesinduse töös, teha meeskonnatööd ÕE juhatusega, osaleda teistes koolides toimuvatel üritustel,  esindada enda kooli õpilasi, korraldada koolis erinevaid üritusi ja muuta kooli elu mitmekesisemaks, siis kandideeri Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesinduse presidendiks.

Kandideerimiseks kirjutada lühikke essee teemal “Mina Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesinduse presidendina”, kus kajastuks nägemus ÕE tööst ja millised oleksid need eesmärgid ja ideed, mida tahetakse ÕE presidendina saavutada.Kandideerimise soov  ja essee edastada huvijuht Erikule hiljemalt 13. novembriks (ruum 207) erik.kuldkepp@pelgulinna.edu.ee

Kandideerimine lõppeb 14. Novembril, neljapäeval,  mille järel valmistuvad kandidaadid ette ÕE presidendi valimisteks, mis toimub 24. Novembril, neljapäeval, kell 16.00 auditooriumis.

PS: Võta osa Õpilasesinduste koosolekutest, mis toimuvad iga neljapäev kell 16.00 õpetajate toas!