Posts

Showing posts from October, 2018

PG õpilasesinduse üldkoosolek

Image
8. novembril, neljapäeval, kell 16.00 toimub raamatukogu klassis PG õpilasesinduse üldkoosolek, mille käigus saavad kokku 6.-12. klasside klassivanemad, ÕE juhatus ja vabakuulajast asjahuvilised noored.

PS: Oluline on klassivanema osalemine koosolekul. Kui klassivanemal ei ole võimalik osaleda, siis määrata klassist asendusliige.

Ürituse eesmärkideks on...
Tõhustada õpilastevahelist koostööd ja infovahetust.Õpilasesinduse töö tutvustamine ja ÕE juhatuse valimine.

Külla tuleb Põhja-Tallinna Noortekeskus

Image
Neljapäeval, 11. oktoobril, kell 10.10-12.25 on kooli esimesel korrusel külas Põhja-Tallinna Noortekeskus, kes tutvustavad vahetundide ajal, noortekeskuse tegevusi ja võimalusi. Vahetundides pakutakse ka põnevaid tegevusi, mis vahetunnid põnevamaks teevad!
Lisainfo Põhja-Tallinna Noortekeskusest leiadsiit.

Loomekoja loominguring 2.-4. klasside õpilastele Pelgulinna Gümnaasiumis

Image
Erahuvikool Loomekoda pakub 2. - 4. klassi lastele võimalust osaleda Laste Loomingu Ringis.

Tunnis me vildime, voolime, maalime klaasile ja kangale, teeme pärlitöid ja lilleseadeid, punume ja meisterdame, omandame esiemade tarkusi ja katsetame tänapäevaste materjalidega. Kõik valminud esemed saavad lapsed tunni lõpus koju kaasa.

Ringitunnid toimuvad Pelgulinna Gümnaasiumis kohe peale koolitundide lõppu üks kord nädalas, 90 minutit korraga.
Tunnid toimuvad esmaspäeval. (esimene tund 8. oktoobril)Kell 12.15 -13.45 ja 13.30 - 15.00raamatukogus.Liituda võib kogu õppeaasta jooksul. Tule uudistama, milliseid töid me tegema hakkame ja siis otsusta.
Ringitasu 30€ (poolaasta kaupa makstes -5%) sisaldab kõiki tunnis vajalikke materjale ja vahendeid. Õppemaks kuulub koolituskulude alla ja tulumaks tagastatakse. Avalduse saate ringijuhendaja käest või registreeruge siin: http://www.loomekoda.ee/ringid
Ringijuhendaja Tiiu Õun / tiiu@loomekoda.ee
Loovuse õige rakendamine tagab elurõõmu!


Kodutütred Pelgulinna Gümnaasiumis

Image
Kodutütred on alati valmis ja seda ka sellel õppeaastal.

Kodutütarde tegevused toimuvad teisipäeviti kell 17.30-18.30 klassis Nr 239. ​ Kodutütardega liitumine on tasuta!
Kodutütardega tegeleb rühmavanem Kristel Kleinot kristelkleinot@gmail.com
Huvilisel minna kohale või kirjutada rühmavanemale.
Lisainfo: https://www.kodutytar.ee/

Kes on kodutütred ja mis on nende eesmärk?
Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütreks on 7-18aastased tütarlapsed.
Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:
kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;arendada noorte vaims…

TSG, TÕG ja PG segakoorid valmistuvad ühiselt laulupeoks

Image
Pühapäeval, 7. oktoobril, ühendasid Tallinna kolme kooli segakoorid jõud, et valmistuda suviseks üldlaulupeoks. Pelgulinna Gümnaasiumi aulas kohtusid segakoorid Tallinna Saksa Gümnaasiumist, Tallinna Õismäe Gümnaasiumist ja Pelgulinna Gümnaasiumi omad lauljad. Terve päev toimus laulupeo repertuaari õppimine, kus kõikide kooride häälerühmad jagunesid häälerühmade kaupa erinevatesse ruumidesse ning õpiti oma partiisid.


Õpetajate päev 2018

Image
Traditsiooniline õpetajate päev, 05. oktoobril, Pelgulinna Gümnaasiumis viib 10.-11. klasside õpilased Põhja-Tallinna lasteaedasesse tutvuma lasteaiaõpetaja tööga ning kohtuma uute väikeste sõpradega. Lisaks saavad abituriendid tutvuda klassi- või aineõpetaja tööga koolis, kus antakse tunde 1.-9. klasside õpilastele. Samal ajal kui gümnasistid tutvuvad õpetajate elukutsega siis õpetajad, hoides kätt pulsil abiturientidel, teevad tõsist tööd õppetöö tõhustamisel arendusgruppides, kohtuvad külaliste ja kolleegidega Kalamaja Põhikoolist, osalevad töötubades ning tunnevad rõõmu õpetajatele pühendatud päevast.

10.-11. klasside õpilased lähevad järgnevatesse lasteaedadesse:
Lasteaed MaasikasKolde Lasteaed Lasteaed OjakeLastesõim Päkapikk Pääsupesa Lasteaed Taime LasteaedLasteaed PäikeneKopli LasteaedPelguranna Lasteaed Lasteaed MesipuuLasteaed Rukkirääk Lasteaedade asukoha kaardilt leiad siit