Posts

Showing posts from May, 2014

Kiidame õpetajaid!

Image
Väike eel-pilguheit meie tagasisde ankeetide tulemustele: sellel õppeaastal õpilaste lemmikud on siin. Mida suuremalt nimi, seda enam fänne.Lemmikõpetaja omadused:
• Tunnid on põnevad ja kohandatud kõikidele sobivaks
• On abivalmis ja ei anna ülejõu käivaid ülesandeid, laseb kodus töötada
• Toob tundi sisse lahedaid teemasid
• Ta on hea ja sõbralik
• Ta teeb oma tööd korralikult ja hästi
• On sümpaatne
• Võtab asja rahulikult, laseb asju järgi teha kui vaja
• On alati positiivne
• Teeb asja selgeks – nii heaga kui halvaga
• On tore ja teeb tunnid huvitavaks
• Kasutab interaktiivseid ja kaasavaid metoodikaid, diskussiooni
• Oskab leida erinevaid vaatenurki erinevatele küsimustele ja probleemidele
• Arendab silmaringi ja laseb meil proovida erinevaid tegevusi (kunst)
• Tema hindamissüsteem on mõistlik
• On olemas, kui vajan teda
• Ta teeb nalja
• Temast saab kergesti aru
• On põhjalik
• Hindab õpilasesõbralikult ehk meie „kasuks“
• Tema tunnis ei ole igav
• Räägib elulistest asjadest
• Ann…

Osaleme Digipöörde projektis

Image
Häid uudiseid muudkui tuleb - meie kool valiti 43 hulgast osalema Digipöörde projekti. Koolimeeskond: Tõnu Piibur, Reet Mõlder, Kaire Kukk, Petri Asperk, Kadrian Hiie ja Heidi Tark. http://digipoore.ee/pilootkoolid/

Mis on Digipööre?
Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi haridustehnoloogia keskus ning tehnoloogiaettevõte Samsung toetavad Eesti koolide üleminekut personaalsete nutiseadmete laiapõhjalisele rakendamisele õppetöös, nii nagu seda näeb ette Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2014 – 2020. Tänavu maikuus valitakse avaliku konkursi teel välja 8 pilootkooli, mis saavad võimaluse osaleda viis kuud kestvas tasuta koolitus- ja nõustamisprogrammis.


Artikkel Õpetajate lehes
http://opleht.ee/16138-digipoore-peaks-valla-paastma-digioppimise/

Laiendatud hoolekogu kokkusaamine

Tere!
Ootame igast klassist ühte või mitut esindajat laiendatud hoolekogu selle aasta kokkuvõtte koosolekule Laiendatud hoolekogu koosolek toimub 4.juunil kell 18.00 auditooriumis
Teemad: 1.2014/2015 õppeaastal jätkab Pelgulinna Gümnaasium ühes vahetuses ja ühes majas. 2.Kujundava hindamise põhimõtted ja erinevus numbritega mõõdetavast hindamisest.
Hoolekogu esimees Toomas Loo
Lisaks vaata: tagasiside kompleksuuring http://www.pelgulinna.tln.edu.ee/peaveeb4/index.php/oppetoeoe/toeoetulemuste-ja-uelesannete-taeitmise-analueues

Maikuus toimumas

7. mail testivad 8.-9. klasside esindajad ennast PISA testis
Algasid 12. klasside lõpueksamid ja riigieksamid:)
Loomulikult osalevad teised klassid tasemetööde rallis.

7. mai toimuvad ka Saksa keele kevadpäevad 7mendale klassile raamatukogus

8. mail Algklasside kevadkontsert 18:00

9. mail külastas kooli Singapuri ja Helsingi esindajad - teemaks IT kasutus, robootika ja koostöö

17.-18. mai koolinoorte rahvatantsu festival Haapsalus

26. mai Uurimustööde kaitsmine, gümnaasium
27.-19. mai Koolieksami voorud 12. klassile

Maikuus toimub kindalasti ka palju enam väljasõite ja erinevate kohtade ja asutuste külastusi - täpne info klassijuhatajalt.

Juuni alguse sisustate koos klassijuhatajaga ning toimuvad aktused ja saate ka tunnistused!

Esimeste klasside lastevanemate koosolek toimub 18. juunil kell 18:00

Lõpuaktused toimuvad 21. juunil:
9. klass - 12:00
12. klass - 17:00