I veerandi tegemised

Teade:

Lastevaneamte üldkoosolek toimub sel õppeaastal 6. oktoobril kell 18.00 kooli aulas.

Teemaks:1. Lastevanematelt raha kogumise tagamaadest üldhariduskoolides

2. Õpilaste osalusest Pelgulinna Gümnaasiumi "Digipöörde" projektis

3. Matemaatika aasta Põhja-Tallinnas

4. GeniUS! Talliinn

......................

Külalised:
  • Ukraina TV üks 2.09
  • Tallinna Ülikooli haridustehnoloogide magistriõpe 5.09
  • Ajaleht Pealinn 10.09
  • Hitsa ja Sennet grupp (HEV) 17.09
  • Informaatika ainesektsioon 22.09
  • TLÜ Koolijuhtide täiendkoolitus 24.09
  • Kunstiõpetajate ainesektsioon 24.09
  • TLÜ ja Mart Laanpere, Digipöörde projekt 26.09
  • Erinevad haridusametid Eestist 10.10
  • TLÜ magistrandid klassiõpetajad (praktika) - erinevatel aegadel
............................

Üritused/tegevused:

SEPTEMBER
Algklasside õpetajatele nutivahendite koolitused: 9.09 ja 16.09
1. klasside vanemate koosolek 9.09
Tegevust alustavad kodutütred ja noorkotkad.
Gümnaasiumi valikainete valimise päev 10.09
Stuudiumi päevikuhalduse ja õpisüsteemi koolitus juhtkonnale 11.09
Evakuatsiooniõppus 12.09
BECC ja Pelgulinna Gümnaasiumi 11KP klassi ühisprojekti algus 15.09
Koolinoorte teatevõistlus 15.09
Gümnaasiumi jalgpallivõistlustel osalemine 16.09
Osalemine Microsofti Hariduskonverentsil - õpetajad ja juhtkond - 17.09
11. klasside vargamäe külastus 19.09
Gümnaasiumiõpilastele YFU ettekanne 23.09
30.09 Biogeo, Bio I ja II õpilased kinos

OKTOOBER
Kontsert gümnaasiumile 1. oktoober
Riigikaitse laager 2.-3. oktoober
Õpetajate päev 3. oktoober (12. klassid annavad tunde, 11.k ja 10 klass lasteaeadades)
Lastevanemate üldkoosolek 6.10
Biokeemia ja -geograafia õpilaste Jääajakeskuse külastus 10.10

16. ja 17. oktoobril toimub koolis spordipäev ehk teistsugune koolipäev.
17. oktoobril lõpeb koolipäev 4. tunniga. 5. tund on kõikidel klassidel klassijuhatajatund.
Kell 13.00 algab kõikidele Põhja-Tallinna koolide õpetajatele üritus Ehte HumanitaargümnaasiumisComments