Katsed X klassi

X klassi katseteks tuleb eelregistreeruda. 
Registreerumine: https://docs.google.com/forms/d/1O5JJajH8cbHXTmmovdr6K3rOs3i_9UiHzXi3WZLKUuo/viewform
Valida saab kahe suuna vahel: kunst ja pragmaatiline.
Katsed toimuvad 11. aprillil kell 10:00
Katsed toimuvad auditooriumis. Hilinejaid katsetele ei lubata.
Kõigepealt toimub essee kirjutamine (kõikidele) ja sellele järgneb kunstikatse (kunstisuunale kandideerijatele). 
NB! Oma kooli õpilastele toimuvad katsed tundide ajal (informeerime teid jooksvalt), registreeruma ei pea.
Kaasa võta katsetele: - tunnistuse või ekooli koopia, - isikut tõendav dokument ja kirjutusvahendid.
Kunstikatse sooritaja võtab kaasa ka: - hariliku pliiatsi - kustutuskummi, - maalimisvahendid (guaššvärvid ja pintslid). Veetopsi ja paberi saate meie poolt.

 
Pingerivi kandideerijatest moodustatakse võttes aluseks kolme veerandi hinded 10p, essee 10p ja kunstisuunal kunstikatse tulemus 10p.

KunstisuundGümnaasiumi kunstisuund sisaldab 4 tundi kunsti üldõpet nädalas. Kunstisuuna lisaained on jagatud kahte gruppi: vabad kunstid ja kujunduskunst. Vabade kunstide suuna lisaaineteks on vormiõpetus, krokii, trükigraafika, interdistsiplinaarne kunst. Kujunduskunsti suuna lisaained on disaini alused, vormiõpetus, kirjaõpetus, arhitektuuri alused. Lisaks loe siit, mis PGs kunstis toimub - kliki siia

Pragmaatiline suund
Gümnaasiumi pragmaatilise suuna lisaaineteks on: majandus, mis sisaldab ka algkursust raamatupidamisest; infotehnoloogia, mis hõlmab informaatikat, arvutigraafikat, veebimeediat, video ja animatsiooni; riigikaitse (s.h. sportmängud). Tegevuse näiteks: vaata siit videoid - kliki siia PG spordiblogi - kliki siia ITK blogi - kliki siia

Comments