Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXII Üldkoosolek

3.-5. aprill toimus Pelgulinna Gümnaasiumis Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXII Üldkoosolek, kuhu oli kokku tulnud umbes 180 noort üle Eesti. Üldkoosoleku ametlikul osal kanti ette majandus- ja tegevusaasta aruanne, uuendatud Haridusplatvorm ja põhikirja ning kodukorra muudatusettepanekud. Lisaks tehti ettevalmistusi uue juhatuse valimiseks ja loomulikult ei puudunud ürituselt sisukas ning meeleolukas vabaajategevus. Üritusest võtsid osa ka kaks Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesinduse liiget.


Comments