PG Õpilasesindusel on uus president.

Viimasel kalendrikuul on toimunud palju tuliseid sündmusi poliitilisel maastikul. Koostatakse uusi valitsusi ja mitu riiki on leidnud endale uued presidendid. Selle nädala kolmapäeval, 23. novembril valiti  ka Pelgulinna Gümnaasiumi Õpilasesindusele uus president, kelleks sai 9AK õpilane Heliise Tamm. Lisaks selgus ka asepresident, kelleks on Elisabeth Kuning 9BK.

Valimised olid väga pingelised kuna esindatud oli kaks väga tugevat kandidaati. Enne valimisi toimusid ettekanded, kus kumbki osapool esitas oma visioon ja ettepanekud ÕE tööst. Ettekannete põhjal oli võimalik õpilasesinduse liikmetel teha oma valik.

Õpilasesinduse presidendi esimene ülesanne on moodustada ÕE juhatus, kes toimiks ühtse meeskonnana ja vastutaks erinevate valdkondade eest, mille tulemusena saaksid teised õpilased oma ideede ja mõtetega nende poole pöörduda.

Palju õnne ja jõudu tööle uuele ÕE presidendile ja asepresidendile!


Comments