Õpetajatele e-Twinningu kooitus

24.09 kell 16:15 toimub meie koolis (arvutiklassis) eTwinningu koolitus (tutvustus).

Esineja:Elo Allermann (Tiigrihüppe SA) annab infot eelolevast aastast ja võimalustest eTwinnima hakata

Arutelu ja rühmatöö - kuidas saaksime meie Tallinnas üheskoos paremini koostööd teha - ühisprojektid.

Orienteeruv kestvus 2-3x45minutit.


Comments