PG Õpilasesindusel on kaks presidenti

7. novembril, teisipäeval, kell 11.10 vahetunnis toimus ÕE presidendivalimiste tulemuste avalikustamine ja ÕE presidendi ametisse vannutamise tseremoonia.

Valimistulemused jaotusid järgmiselt:
  • Kokku hääletas 68 6.-12. klasside õpilast
  • Kert Tatsi poolt hääletanud 32 õpilast
  • Oliver Lavitsa poolt hääletanud 32 õpilast
  • Rikutud sedeleid 3
  • Kadunud sedeleid 1
  • Kõige aktiivsemalt hääletanud klass oli 10B

Antud kahe kandidaadi võrdsete tulemuste ja direktori otsusega kuulutati käesoleval õppeaastal välja kaks presidenti, kelle eestvedamisel moodustatakse ÕE juhatus ning hakatakse koordineerima õpilasesinduse tööd, üritusi  ja koolielu. 

Kui tahad...
  1. Osaleda PG õpilasesinduse töös.
  2. Korraldada mõnda põnevat üritust või aktsiooni.

... siis võta värskete ÕE presidentidega Kert Tatsi ja Oliver Lavitsaga ühendust.

ÕE presidentide ametisse vannutamise tseremoonial võttis sõna kooli direktor Tõnu Piibur, millele järgnes valimistulemuste väljakuulutamine ja presidentide õnnitlemine ning ÕE naela üleandmine. Lisaks allkirjastati ÕE põhikiri ja sõna said värsked presidendid.


Väike galerii ÕE presidentide ametisse vannutamise tseremooniast.
Comments